garantie
29 aprilie 2019 By Iulian Dumitrache Off

Garantie produse

1) Toate produsele de lunga durata comercializate pe SITE beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor, de maxim 1 an. Pentru produsele de mobila, garantia acordata este de 2 ani, in lipsa unor altor preciari. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte. Fiecare produs va fi insotit de certificatul de garantie al producatorului. 
2) Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa de e-mail info@tegotex.ro.
3) CLIENTUL, în calitate de cumparator, are obligatia sa ia la cunostinta si sa respecte prevederile cuprinse Certificatului de Garantie si instructiunile de manipulare, montaj, intretinere, în caz contrar existând posibilitatea de a pierde garantia.
4) Clientul are obligatia sa manipuleze, sa transporte, sa dezambaleze, sa depoziteze, sa monteze, sa conserve si sa utilizeze produsele in conformitate cu prescriptiile din certificatul de garantie. TEGOTEX nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii acestor prescriptii de catre client. Instructiunile se pot verifica gratuit, oricand, accesand site-ul TEGOTEX
5) Toate reclamatiile se transmit in scris, în maxim 24 ore de la data livrarii catre client. Dupa expirarea acestui termen, nu mai este valabila reclamatia privind viciile aparente sau care ar fi putut fi descoperite la o verificare atenta.
6) Reclamaţia va fi însoţită de date concrete legate de numărul comenzii, numărul facturii, numărul coletelor, modalitatea de transport, motivul reclamaţiei, cauzele presupuse a fi condus la reclamaţie, pretenţiile clientului.
7) La solicitarea garantiei este necesara prezentarea produsului defect in ambalajul original, impreuna cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscala si chitanta de la curier. In cazul in care produsele sunt returnate catre TEGOTEX neinsotite de aceste documente, produsele pot fi restituite solicitantului/expeditorului fara ca TEGOTEX sa solutioneze cererea de acordare a garantiei.
8) TEGOTEX va raspunde reclamatiei în termen de max. 5 zile lucratoare de la primirea acesteia. In vederea solutionarii reclamatiei, TEGOTEX poate sa decida:
1  respingerea reclamatiei;
2. remedierea mărfii reclamate pe cheltuiala sa;
3. acordarea unui rabat;
4. înlocuirea mărfii sau returnarea acesteia.
5  Nicio reclamatie nu va fi luata in calcul daca s-a intervenit in orice fel asupra produsului.
9) Remedierea reclamatiei se face in termenul prevazut de legislatia in vigoare – 15 zile.
10) In cazul in care pentru produs este emis un certificat de garantie si se constata neconformitatea in perioada de garantie, se va dispune masura reparatorie cu respectarea OG 21/1992, Legii 449/2003 si a altor dispozitii legale in vigoare.
11) Reclamatiile se trimit la adresa Tecnomir Grup SRL ,Str. G.Enescu, nr. 58, 83500, Braila, judeţ Braila, România sau pe adresa de e-mail info@tegotex.ro.